o tym i o wym

test klasa IV :   http://www.sp46.internetdsl.pl/test/informatyka4/index.html  

test kl.VI:  http://redakcja.info.w.interiowo.pl/testz_informatyki_kl_VI.htm

 

test klasy V:

Test z informatyki dla klasy V szkoły podstawowej

Wybierz właściwe odpowiedzi:
1. Rozpoczynamy pracę z komputerem:
a) włączamy najpierw jednostkę centralną,
b) włączamy najpierw urządzenia zewnętrzne,

2. Pracować przy komputerze bez przerwy można:
a) dowolnie długo,
b) około 2 godziny,
c) około 1 godziny,

3. Urządzenia techniki komputerowej to:
a) Drukarki,
b) chleb
c) kasy fiskalne,
d) aparaty cyfrowe
e) mlotek
f) lopata

4. Do pisania wielkich liter używamy:
a) klawisza CTRL,
b) klawisza Shift,
c) klawisza Caps Lock,
d) klawisza Alt,

5. Po wczytaniu systemu operacyjnego Windows na ekranie monitora pojawia się:
a) kolorowy rysunek,
b) ikony,
c) pulpit,

6. Windows to program: 

a) do pisania tekstów,
b) nadzorujący pracę całego zestawu komputerowego,
c) nadzorujący pracę całego zestawu komputerowego i tworzący środowisko, w którym pracują inne programy,

7. Aby okno uruchomionego programu przesłać na pasek zadań należy użyć przycisku:
a) maksymalizuj,
b) zamknij,
c) przywróć,
d) minimalizuj,

8. Wszystkie informacje są przechowywane w komputerze w postaci:
a) plików,
b) folderów.

9. Uzupełnij zdanie:
a) licencja to....................................................
b) piractwo komputerowe to....................................................

10. Dokończ zdanie:
a) klawisz Backspace służy do....................................................
b) literę: Ą, ź - wpisujemy używając..............................................

 

W programie Paint narysuj rysunek na  dowolny temat.